MasterMind

Programmering: Thomas, Emma, Lars och Zena - the telZ crew
Design: Lars


Starta spelet genom att klicka på "Nytt spel"-knappen. Klicka sedan på den färg du vill placera på planen.

Vit prick = rätt färg men fel plats, svart prick = rätt färg och rätt plats.

Vill du avsluta spelet - klicka på sluta.

Det finns 10 svårighetsgrader.

Det finns ett gömt fusk i spelet. Fusket visar den rätta raden. Observera att det bara kan användas en gång per spelomgång. Kan du hitta det?